Våra tjänster

Tjänster

Våra konsulter är experter inom ILS och LSA med stor erfarenhet av allt från enskilda tillförlitlighetspredikteringar till fullskaligt projektgenomförande av kompletta ILS-program, såväl nationellt (Sverige) som internationellt.


Vi har erfarenhet av samtliga etablerade internationella ILS-standarder och har stor erfarenhet av ILS hos Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten och inom industrin, både ur användar- och leverantörsperspektiv.


Vår ILS Advisory-tjänst ger er tillgång till företagets samlade erfarenheter då tjänsten i sig inte är bunden till en specifik person. Vi hjälper här till med allt från rådgivning och verksamhetsstöd till planering av ILS-projekt, anbudsstöd, kravanalyser, kalkylering och granskning av ILS-dokument, et cetera.


ILS ADVISORY

ILS-rådgivning och löpande verksamhetsstöd

ILS MANAGEMENT

Konsulttjänster inom ILS Management


LSA ENGINEERING

Konsulttjänster inom LSA Engineering

ILS & LSA EDUCATION

Utbildning inom ILS och LSA

Vår syn på ILS

U.S. Department of Defense definierar ILS på följande vis (eng):

"Integrated Logistics Support (ILS) is the management and technical process through which supportability and logistic support considerations are integrated into the design of a system or equipment and taken into account throughout its life cycle. It is the process by which all elements of logistic support are planned, acquired, tested, and provided in a timely and cost-effective manner".


Baserat på våra kollektiva erfarenheter och perspektiv definierar vi ILS som en möjliggörare för robusta, pålitliga, tillgängliga och kostnadseffektiva system.


Att arbeta med ILS på ett strukturerat och metodiskt sätt skapar ett tankesätt och beteende hos alla berörda parter/intressenter vilket leder till en designprocess som aktivt förbättrar tillförlitlighet och underhållsaspekter av en produkt eller ett system.


Möjligheter att påverka ett systems tekniska livscykel, när det gäller tekniska egenskaper och ekonomiska förutsägelser; ges huvudsakligen under designfas.

Partnerskap?

Vi är alltid intresserade av olika former av samarbeten, så länge ömsesidighet råder.
ILS-världen har begränsade resurser så vi måste hjälpa varandra.

Kontakta oss gärna för mer information.