HÅLLBARHET

Vad är hållbarhet?

Investopedia definierar hållbarhet på följande vis:

Hållbarhet fokuserar på att möta nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose deras behov.

Begreppet hållbarhet består av tre pelare:

  • ekonomi

  • miljö

  • socialt

Fortify Reliability Technology verkar aktivt för en hållbar framtid, både som företag och i de tjänster vi erbjuder. Med rationella principer och aktiva val för hållbart företagande arbetar vi för att hålla vårt ekologiska fotavtryck så litet som möjligt.

Ett väl utfört ILS-arbete säkerställer att ett systems livslängd och resurser för underhåll optimeras - vilket innebär att resursförbrukning över tid minskas.