Om Fortify

Bakgrund

Fortify Reliability Technology grundades sommaren 2021 av Johannes Rydström, Anders Chronvall och Viktor Gustafsson. Med över 50 års gemensam erfarenhet inom ILS-området bestämde de sig för att det var dags för en ny utmaning; konsultbolag i egen regi.

Företaget har idag samarbetsavtal och partners vilket möjliggör arbete inom tung industri, försvarsindustri och mot myndighet.

Värderingar

Vi är ett företag drivet av lika delar känsla för service, teknik i framkant, systematiskt samarbete och gott humör.

Vision

Bolaget ska på ett hållbart sätt verka och bidra till att våra kunder levererar driftsäkra, tillförlitliga och underhållsmässiga produkter/system.