Välkommen till Fortify

- en leverantör av konsulttjänster INOM Integrated Logistics Support (ILS)

Anders, Johannes & Viktor

Fortify Reliability Technology Scandinavia AB - förstärker och stöttar att morgondagens system fungerar i framtiden.

Ett systems tekniska förmågor (egenskaper och prestanda) är av underordnad betydelse om systemet i sig inte är operativt tillgängligt när det ska användas.


Vi behöver säkerställa att våra system är tillförlitliga och underhållsmässiga i en rent teknisk mening men för att säkerställa att systemen är tillgängliga blir uppgiften mer komplex. Samtidigt måste allt vi gör verka för en hållbar framtid. 


I vår tid av upprustning av totalförsvaret och industrins omställning mot grönare lösningar kommer just hållbarhet och tillgänglighet bli allt viktigare.


Fortify Reliability Technology har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder att designa robusta system och kartlägga förutsättningar för att just deras system ska vara tillgängliga när de ska användas. Vi gör det genom effektiv tillämpning av Integrated Logistics Support, ILS (sv. Integrerat Logistikstöd) och inom ILS är hållbarhet en självklarhet.


Våra konsulter är experter inom ILS och LSA och hjälper er gärna i era projekt. 

Vårt Team (2024):

Johannes
Rydström

Anders
Chronvall

Viktor
Gustafsson

EMIL
ARWIN

Anders
EHRNHOLM