Utbildning ILS

Fortify Academy är en verksamhet som bedrivs vid sidan av våra ordinarie uppdrag och omfattar både kursverksamhet externt (där våra erfarna konsulter är kursledare) och kompetensutveckling internt. Därmed inte sagt att det på något vis är en sidoverksamhet. 

Kompetensutveckling ingår i vår kärnverksamhet (såväl externt som internt) och är en stor del av företagets grundläggande identitet.

ILS-kurser

Vi erbjuder två introduktionskurser inom ILS/IPS som en del av vår Fortify Academy:

För kursbeskrivningar se kursflyers nedan.


ILS Basics_flyer 2024.pdf

ILS Basics - principles and constituents

Tvådagars introduktionskurs om ILS/IPS.

TechDoc Basics_flyer [2024].pdf

TechDoc Basics - principles and objectives

Endagars introduktionskurs om Teknisk Dokumentation

Nästa kurstillfälle

ILS Basics - principles and constituents.
Datum: 16-17 oktober 2024
Plats: Scandic Europa, Göteborg

Kursen ges på svenska alternativt engelska utefter behov. 

Allt kursmaterial är skrivet på engelska.

TechDoc Basics - principles and objectives
Datum: planeras till Q3/4 2024
Plats: TBD

Kursen ges på svenska alternativt engelska utefter behov. 

Allt kursmaterial är skrivet på engelska.

Kursanmälan

Anmälan till kursen görs genom att fylla i formuläret nedan, alternativt mailar till: academy@fortify-scandinavia.com

Om mail: ange följande i anmälan:

Ämne: Kursanmälan ILS Basics: 16-17 oktober 2024


* Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras full kursavgift. Byte av anmäld kursdeltagare går alltid att lösa. 

Kursavgifter 2024

Kursavgifter 2024 (exkl. moms): 

Kurspärm, fika & lunch ingår i avgiften. Ev. boende bokas på egen hand.

Vid anmälan av flera deltagare från samma bolag;

Abonnera kurs?

Om ni har behov av utbildning för en större grupp kan vi ordna så kursen utförs på plats hos er om ni önskar det. Vi kan även genomföra kursen online

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Om ni önskar få en notis om när nästa inplanerade kurstillfälle äger rum, eller har andra frågor eller funderingar, hör av er till academy@fortify-scandinavia.com